Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

Lukasjot
0696 6706 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagruetze gruetze
Lukasjot
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viaczarny czarny
Lukasjot
7316 72e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakobiety kobiety
Lukasjot
9590 2591 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianaich naich
Lukasjot
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— James Frey
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialaters laters
5527 f2b9
Reposted fromLittleJack LittleJack viapeepingtom peepingtom
Lukasjot
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew vialaters laters
Lukasjot
8155 9d1a
Reposted from777727772 777727772 viamglistyporanek mglistyporanek
Lukasjot
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork vialaters laters
Lukasjot
3306 9e34 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viafalkowska falkowska

December 05 2017

Lukasjot
9716 ff70 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaadaaa93 adaaa93
Lukasjot
nic nie boli bardziej, niż to, że nie chcesz mnie znać
http://fb.com/prosteformyliryczne
Lukasjot
6730 35a2
Reposted fromGIFer GIFer vianaich naich
Lukasjot
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
Lukasjot
7189 676e
Reposted fromnuitlys nuitlys viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Lukasjot
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viacomplicated-idea complicated-idea
Lukasjot
4471 80dc
Lukasjot
0797 c52c 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaschattenreich schattenreich
6750 edfb
Reposted fromfinnglas finnglas viagingerglue gingerglue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl